Ważne informacje

Dyżury Dyrekcji Instytutu Filologii Polskiej:
 
prof. dr hab. Piotr Borek - Dyrektor IFP
 
dyżur administracyjny:
poniedziałek 12.30-13.00, czwartek 11.00-12.30
 
 

dr hab. prof. UP Marek Buś - Zastępca Dyrektora ds. Ogólnych

dyżur administracyjny:

poniedziałek 12.30-14.00, czwartek 12.30-13.00 

 
dr Marta Karamańska - Zastępca Dyrektora ds. Studenckich 
 

dyżur administracyjny:

czwartek: 10.00-12.00, piątek: 13.00-15.00
Aktualności

Stypendia ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2016/2017

Szanowni Państwo,

Publikujemy informację Prorektora ds. Studenckich w sprawie składania wniosków o przyznanie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2016/2017.

więcej »

KOMUNIKACJA SPOŁECZNA I LINGWISTYKA KULTUROWA

UWAGA STUDENCI!

Nowy kierunek studiów II stopnia
w Instytucie Filologii Polskiej

PDF

więcej »

więcej aktualności
Dyrektor Instytutu Filologii Polskiej:

prof. dr hab. Piotr Borek
pok. 564

Z-ca Dyrektora
ds. ogólnych:

prof. UP dr hab. Marek Buś
pok. 562

Z-ca Dyrektora
ds. studenckich:

dr Marta Karamańska
pok. 562

Sekretariat:

mgr Anna Grabiec
pok. 563
godz.: 10.00-15.00
tel.: 12 662 61 44
e-mail: polon@ap.krakow.pl

Pracownik inżynieryjno-techniczny:

mgr Janusz Sędzik
pok. 551
godz.: 11.00-15.00
tel.: 12 662 61 64
e-mail: polonistykaup@gmail.com

Pracownik administracyjny:

mgr Anna Górowska
pok. 551
godz.: 11.00-15.00
tel.: 12 662 61 64
e-mail: polonistykaup@gmail.com